Otázky o športoviskách

Zatvoriť.

Nezáväzná cenová ponuka

Vyplňte prosím jednotlivé polia nižšie, aby sme pre Vás mohli pripraviť nezávislú cenovú ponuku. Kontaktovať Vás bude jeden z našich obchodných zástupcov.

  Aké sú najčastejšie používané rozmery multifunkčných ihrísk?

  Rozmer 33 x 18 m a rozmer 40 x 20 m.

  Čo je gumoasfalt?

  Je to vodepriepustná stabilizačná podložka, ktorá sa realizuje pod finálny povrch. Má veľa výhod – vyššia životnosť povrchu, stabilita a rovnosť povrchu, pružnosť – šetrí kĺbový aparát športovca.

  Aká je možnosť financovania ihriska?

  Pre štátny sektor je možnosť rozložiť financovanie zákazky  na  viac rokov. 50 % vopred a zvyšná časť formou mesačných bezúročných splátok.

  Aký je vhodný povrch na multifunkčné ihriská?

  Najčastejšie sa využíva umelá tráva, ktorá je vhodná pre všetky športy na multifunkčných ihriskách a je aj cenovo výhodná. Rozdiel je len vo výške vlasu umelej trávy. Tá sa pri jednotlivých športoch mení v závislostí od toho, aké športy sa budú na danom ihrisku hrať.

  Druhým povrchom vhodným pre ihriská je EPDM klasik – vhodný pre basketbal, volejbal.

  Aký je vhodný povrch na atletickú dráhu?

  Na atletickú dráhu sa využíva finálny povrch EPDM SP /tzv. tartan/, ktorý sa skladá z SBR podložky 10 mm a EPDM nástreku 3 mm. Ako podklad môže  byť realizovaný gumoasfalt alebo kamenný koberec /náhrada za asfalt/.

  Aký je termín realizácie typizovaného ihriska?

  Multifunkčné ihrisko vieme zrealizovať aj so zemnými prácami do 3 týždňov.

  Je možné realizovať zemné práce svojpomocne?

  Áno, vieme sa dohodnúť na spolupráci s tým, že zemné práce si bude realizovať zákazník svojpomocne na základe nášho technologického postupu.

  Čo musia spĺňať detské ihriská?

  Detské ihriska musia spĺňať  normy STN EN1176, STN EN1177, ktoré určujú technické špecifikácie, aby boli prvky bezpečné; bezpečnostnú zónu jednotlivých detských prvkov / umiestnenie prvkov / a dopadovú plochu pod jednotlivými prvkami, ktorá závisí od výšky pádu.

  Kde je možné si pozrieť už zrealizované diela?

  Na našej webovej stránke v sekcii referencie nájdete aktuálne fotografie z ukončených diel. Vďaka mape zrealizovaných diel si môžete pozrieť, kde všade nájdete nejaké krásne a profesionálne športovisko.