Oplotenie

Zatvoriť.

Nezáväzná cenová ponuka

Vyplňte prosím jednotlivé polia nižšie, aby sme pre Vás mohli pripraviť nezávislú cenovú ponuku. Kontaktovať Vás bude jeden z našich obchodných zástupcov.

Spoločnosť MARO svojim zákazníkom garantuje 100% spokojnosť a pohodlie pri športových aktivitách. Neoddeliteľnou a neodmysliteľnou súčasťou každého športoviska a detského ihriska by malo byť oplotenie a osvetlenie.

Športoviská realizujeme na kľúč, to znamená, že naša spoločnosť Vám profesionálne zrealizuje aj oplotenie a osvetlenie športoviska.

Hoci sa pri realizácii diela na oplotenie často zabúda, určite ho odporúčame. Zabezpečuje bezpečnosť hráčov a divákov, zabraňuje znečisťovaniu, zamedzuje prístup neoprávneným osobám a zvieratám, predlžuje životnosť a znižuje riziko krádeží a vandalizmu.

Pretože je oplotenie športoviska namáhané aj mechanicky napr. nárazmi hráčov, lopty a pod., tak je dôležité zaistiť jeho pevné ukotvenie a celkovú stabilitu.

Pre zvýšenie bezpečnosti športových areálov, športovísk, detských ihrísk, štadiónov a pod. Vám ponúkame kvalitný plotový systém.

OPLOTENIE S MANTINELMI A OCHRANNÝMI SIEŤAMI PO CELOM OBVODE IHRISKA

Jedná sa o oceľovú konštrukciu prislúchajúceho oplotenia okolo športového ihriska. Mantinel je umiestnený po obvode konštrukčného systému a je vysoký od 1,02m -1,22m ,podľa požiadavky využitia športoviska. Oplotenie mantinelového systému pozostáva z nosnej galvanizovanej oceľovej konštrukcie o priemere 60,3mm a min. hrúbky 2,5mm a ochranných dosiek z polypropylénu alebo PEHD panelov s využitím pre hokej hr. 10mm alebo vysokokvalitné ACP panely v dnešnej dobe veľmi populárne (AL+PVC+AL) s garanciou dlhej životnosti, veľkou odolnosťou na klimatické zmeny a dlhou garanciou UV stability min.5rokov, v celkovej hr. 6mm s možnosťou využitia tak pre viacúčelové športy a ako aj pre ľadový hokej. Horná časť nad mantinelom je riešená oplotením s nylonovými sieťami so 60 PLY (počet spletaní – čím sieti dáva silnú odolnosť voči roztrhnutiu a UV stability) natiahnutými po obvode oplotenia na konštrukciu vrchného stuženia pozostávajúcu z galvanizovaných oceľových rúr o priemere 48,3mm.

VÝHODY

Na konštrukciu boli uvažované nasledovné zaťaženie :

  • ​Zaťaženie vlastnou váhou nosnej konštrukcie

  • Zaťaženie vlastnou hmotnosťou dosiek mantinelu – 7 kg/m2

  • Zaťaženie nárazom – ľudí atď. – 1,3 kN/m

  • Zaťaženie vetrom – rýchlosť vetra 26m/s, kategória terénu IV

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Konštrukcia mantinelu s oplotením bude osadená po obvode športového ihriska. Mantinel je navrhnutý do výšky 1,02-1,22m, nad ním bude osadené oplotenie. Na pozdĺžnych stranách ihriska môže byť oplotenie do výšky 2,8m, na priečnych stranách ihriska (za bránami) bude do max. výšky 5,0m alebo je aj veľmi populárne oplotenie po celom obvode ihriska v rovnakej celkovej výške 4m. Oceľová nosná konštrukcia mantinelu pozostáva z vertikálnych stĺpov z oceľových profilov kruhového prierezu F60,3/min.hr.2,5mm, ktoré sú osadené osovo po cca. 1,5m od seba. Každý druhý stĺp je výšky 2,80m (resp. 5,0m na kratších stranách ihriska alebo v rovnakej výške po obvode ihriska samozrejme záleží podľa požiadavky investora a podľa odporučenia odborných pracovníkov spoločnosti Maro, s.r.o. po vzhliadnutí terénu a okolitej zástavby v blízkosti realizácie športoviska), ostatné stĺpy sú len do úrovne výšky mantinelu. Vysoké stĺpy sú vo svojom vrchole prepojené a stužené horizontálnym galvanizovaným zavetrením prierezu F 48/2,5mm. Všetky stĺpy sú votknuté do základových konštrukcií – základových pätiek. V horizontálnom smere sú na stĺpy kotvené oceľové nosníky štvorcového prierezu 30/30/min.hr.2,5mm, ku ktorým budú ukotvené samotné dosky mantinelu buď z polypropylénových, PEHD dosiek hr. 10mm alebo ACP dosiek hr. 6mm.​

POUŽITÉ MATERIÁLY

Na stavbe budú použité tieto materiály:

  • oceľové konštrukcie tr. S235

  • základové konštrukcie žel. bet z betónu tr. C16/20 (B20)

OPLOTENIE S OCHRANNÝMI SIEŤAMI PO CELOM OBVODE IHRISKA

Jedná sa o oceľovú konštrukciu prislúchajúceho oplotenia okolo športového ihriska. Oplotenie  pozostáva z nosnej galvanizovanej oceľovej konštrukcie o priemere 60,3mm a min. hrúbky 2,5mm. Športové oplotenie je riešené oplotením s nylonovými sieťami so 60 PLY(počet spletaní – čím sieti dáva silnú odolnosť voči roztrhnutiu a UV stability) natiahnutými po obvode oplotenia na konštrukciu vrchného stuženia pozostávajúcu z galvanizovaných oceľových rúr o priemere 48,3mm.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Konštrukcia oplotenia bude osadená po obvode športového ihriska. Na pozdĺžnych stranách ihriska môže byť oplotenie do výšky 2,8m, na priečnych stranách ihriska (za bránami) môže byť do max. výšky 5,0m alebo je aj veľmi populárne oplotenie po celom obvode ihriska v rovnakej celkovej výške 4m ale to všetko závisí podľa požiadavky investora. Oceľová nosná konštrukcia pozostáva z vertikálnych stĺpov z oceľových profilov kruhového prierezu F60,3/min.hr.2,5mm, ktoré sú osadené osovo po cca. 3m od seba. Každý stĺp je vzdialený od seba 3m a po pozdĺžnej strane je výšky 2,80m (resp. 5,0m na kratších stranách ihriska alebo v rovnakej výške po obvode ihriska samozrejme ta záleží najmä podľa požiadavky investora a podľa odporučenia odborných pracovníkov spoločnosti Maro, s.r.o. po vzhliadnutí terénu a okolitej zástavby v blízkosti realizácie športoviska). Vysoké stĺpy sú vo svojom vrchole prepojené a stužené horizontálnym galvanizovaným zavetrením prierezu F 48/2,5mm pre možné vedenie kabeláže osvetlenia a pre zavesenie ochranných sietí po obvode ihriska. Na vrchnú konštrukciu oplotenia navrhujeme namontovať výložníky pre osvetlenie V-2m čím je možné dosiahnuť celkovú výšku oplotenia od 4,8m-7m a tým dosiahneme rovnomerné rozmiestnenie osvetlenia po celom obvode športoviska. Čím dosiahneme menšie náklady (menší počet svietidiel a väčší počet luxov)tým nižší odber za el. energiu. Všetky stĺpy sú votknuté do základových konštrukcií -základových pätiek.​

POUŽITÉ MATERIÁLY

Na stavbe budú použité tieto materiály:

  • oceľové konštrukcie tr. S235

  • základové konštrukcie žel. bet z betónu tr. C16/20 (B20)

NA NAMI NAVRHNUTÝ KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM OPLOTENIA JE MOŽNÉ POUŽIŤ AKÉKOĽVEK PLOTOVÉ OPLÁŠŤOVACIE MATERIÁLY AKO OCEĽOVÉ PLETIVO S PVC ÚPRAVOU ALEBO ZVAROVANÉ PLOTOVÉ DIELCE S AKOUKOĽVEK POVRCHOVOU ÚPRAVOU. NA ŠPORTOVÉ OPLOTENIA SÚ ODPORÚČANÉ OCHRANNÉ SIETE, KTORÉ SÚ VYROBENÉ Z NYLONU. ZACHOVÁVAJÚ SVOJE FUNKČNÉ VLASTNOSTI, TVAR A FARBU, AJ PRI DLHODOBOM VPLYVE POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK, NESPÔSOBUJÚ ZRANENIE ŠPORTOVCA, NESPÔSOBUJÚ DEFORMÁCIU OPLOTENIA A NIČENIE LÔPT. SÚ UV STABILNÉ A PRISPÔSOBENÉ NA POUŽITIE V EXTERIÉRI. UCHYTENIE OCHRANNÝCH SIETÍ SA REALIZUJE POMOCOU OCEĽOVÝCH LÁN S PVC POVRCHOVOU ÚPRAVOU, NAPÍNACÍCH SVORIEK A OKO ŠRÓBOV.

PRINÁŠAME AJ VEĽMI ESTETICKÚ NOVINKU V PODOBE VYUŽITIA DREVOPLASTU NA MANTINELY.